De vogelvrije mensen die geen Geert Wilders heten

Ik kan me vergissen.

Maar er lijkt iets te veranderen. Mensen worden weer iets mondiger. Durven weer meer te zeggen waar het op staat. Jarenlang hielden ze hun mond, omdat ze bang waren uitgescholden te worden voor politiek correct of linkse kerk.

Begaan zijn  met je omgeving was een verdachte linkse hobby geworden.

Zeggen dat Wilders misschien niet helemaal gelijk had en misschien een beetje te ver ging, leverde je meteen een demoniserings sneer op. Je hield snel je mond, want stel dat er iets met de arme man zou gebeuren, dan kwam de kogel bij jou vandaan, al was je nog zo pacifistisch als een zachtgeaard babypoedeltje. Het feit alleen al dat je het waagde het niet eens te zijn met de Grote Leider was al een misdaad op zich.

Geen misdaad is een derde van de wereldbevolking te betitelen als potentiele terroristen, puur omdat ze moslim van geboorte zijn. En natuurlijk is het al helemaal geen misdaad als aanhangers van de Grote Leider mij op straat uitschelden, mij een restaurant uitjagen, alleen maar omdat ik een hoofddoek op heb en dus wel moslim zal zijn. En moslims, zo hebben Geert Wildersstemmers geleerd, zijn staatsgevaarlijk en horen hier niet thuis. Sterker nog, ze zouden allemaal het land uit moeten worden gezet. Allemaal? Ook zij, die hier geboren zijn en geintegreerd en enkel van de nederlander te onderscheiden vanwege dat olijfgroenige huidskleurtje?

Ja ook die, want ze lijken wel geintegreerd, maar pas op: moslims gebruiken allemaal taqia. Om hun doel te bereiken mogen ze liegen en bedriegen, dus ook doen alsof ze geintegreerd zijn, als hen dat zo uitkomt. Dus er zijn helemaal geen goede moslims? Nee, want de islam predikt haat en de moslim krijgt de haat dus met de paplepel naar binnen gelepeld. Het zijn wolven in schaapskleren.

Dit hierboven is geen demonisering, natuurlijk niet. Want deze grote groep mensjes, een derde van de wereldbevolking heeft geen blond geperodixeerd haar en is geen eenmansparty begonnen. En zolang je geen Geert Wilders heet kun je niet gedemoniseerd worden. Nee, je bent gewoon Vogelvrij.

……………………………………………………………

Uit:   CCV Trendsignalement 2011

De groei van salafisme in ons land stagneert en hiermee verdwijnt een belangrijk deel
van de voedingsbodem voor radicalisering en terrorisme. Dat stelt de AIVD in 2010 op
basis van onderzoek naar de risico’s van radicalisering, jihadistisch terrorisme en
gewelddadigheid die worden geassocieerd met deze ultraorthodoxe stroming van de
islam.55 Uit cijfers van het CBS blijkt dat 8 procent van de in Nederland woonachtige
moslims als streng orthodox kan worden beschouwd.56 Deze groep, die naar schatting
tussen de veertig- en zestigduizend personen omvat, kiest voor distantie en isolement,
maar maakt zich niet schuldig aan tegen de integratie gericht gedrag, hinderlijke onverdraagzaamheid of antidemocratisch activisme.
Veiligheidsproblemen die samenhangen met radicaliseringsprocessen staan volgens onderzoekers vooral op het conto van rechts-radicalisme, zoals rechts-activisten en rechts-extremisten die zich schuldig maken aan graffiti, vernielingen en intimiderend rondhangen.

Landelijk gezien is de dreiging van rechts-extremisme volgens de AIVD beperkt: tussen 2007 en 2010 daalde het aantal actieve aanhangers van 600 tot 300.58
De AIVD acht een heropleving van het rechts-extremisme dan ook onwaarschijnlijk en kent geen signalen dat het extremisme leidt tot terroristische dreigingen.
Onderzoek onder gemeenten laat zien dat het lokale bestuur zich meer zorgen maakt over polarisatie dan over radicalisering. De gemeenten rapporteren onder meer een toename van discriminatie en racisme, en incidenten met geweld, brandstichting, bedreiging en vandalisme.

46 thoughts on “De vogelvrije mensen die geen Geert Wilders heten

 1. Hard roepen doe ik nog niet, maar nu ik merk dat een Kamer ineens zelf eindelijk het lef heeft om een “klier”, die niets liever wil dan andere mensen en groepen te jennen en te beledigen, gewoon met velen stevig aan te pakken, heb ik toch hoop. Het was nog een kritiek waarin vaak nog het politiek spelletje doorklonk, maar de kritiek uit vele monden is er eindelijk dan toch maar. En nu volhouden..de nu al verbaasde Wilders zal dan beduusd beseffen, wil hij mee mogen blijven doen -en met zijn aanhang mag dat natuurlijk-, dat hij zich dan toch anders zal moeten gedragen!

 2. Wat ik dan weer niet snap: die grove opmerkingen over die “stekker”, een onbeschofte belediging van Jolanda Sap….dan laat je toch met een hoop mensen merken, dat je dat niet pikt..en dat liet men dan weer zomaar passeren!

 3. Je gaat toch wel voorbij aan iets heel wezenlijks. Aan terrorisme, aan antivrouw-uitingen, aan straatjochies die heel erg vervelend zijn, aan criminaliteit, aan homohaat, aan constante ellende in vroeger zo fijne woonwijken. Je gaat voorbij aan moslimleiders die de holocaust ontkennen, die niets liever willen dan Israeli’s de zee in drijven. Je vergeet dat iemand in Amsterdam door een moslimextremist werd vermoord om zijn vrije mening, dat tekenaars in Denemarken nog steeds voor hun leven moeten vrezen omdat ze een cartoon maakten over de profeet. Je vergeet voor het gemak dat Wilders al jaren lang bedreigd wordt, je vergeet dat hij zeer zeker wordt gedemoniseerd. Hadden die zgn. correct politieke geesten indertijd de nadelen van de multiculturele situatie niet verzwegen, geen wetten aangenomen die vrije meningsuiting over dit onderwerp beknotten en zo meer, dan was er helemaal geen probleem geweest. Na 9/11 werd de wereld niet meer wat hij was. In Ede dansten jongens feestend over straat, na de moord op Theo van Gogh kwam er geen enkel begrip voor het verdriet van hen die die onacceptabel vonden vanuit de moslimgemeenschappen. In tegendeel, uit interviews bleek dat veel mensen met die gezindheid meenden dat Theo zijn verdiende loon kregen.Ook nu nog zijn er lui dit die openlijk durven uiten. In dat perspectief mag je ook even kijken naar het fenomeen Wilders. Een mogelijkheid van veel Nederlanders om aan te geven dat de oude politiek partijen hen compleet hebben genegeerd. Dat de man zelf soms dingen doet die niet helemaal gaan zoals ze horen te gaan, of uitspraken die soms tenenkrommend zijn, is wel iets om over na te denken. Maar het land Nederland is zeer liberaal, het is altijd in staat geweest alles en iedereen te laten integreren. Neem de geschiedenis van dit land tot je en je ziet dat in de loop van de eeuwen juist ons land een smeltkroes was van culturen. Ging dat altijd zonder slag of stoot? Nee! Diezelfde geschiedenis maakt duidelijk dat het soms pijnlijk toeging. Vaak om geloofkwesties, soms omdat er allerlei vooroordelen bestaan over en weer. Uit mijn eigen levenservaring komt naar voren dat ik heel wat mensen heb leren kennen met heel wat verschillende achtergronden. Grote steden zijn multiculturen op zich. Moslims zijn vaak erg leuke mensen, er zitten er ook tussen die je beter kunt negeren. Net als onder christenen of Waddeneilanders. Dat geldt ook voor politici. De een ligt je wat meer dan de ander. Maar soms moet je de nuance wat zoeken in stukken zoals jij die hier plaatst. Gelukkig ben ik iemand die knokt voor de vrijheid van meningsuiting. Maar ik vond toch dat ik er heel inhoudelijk op moest reageren.

  • Jammer dat je nergens inhoudelijk op in bent gegaan maar een sort dome gaai bent van het onderbuikgevoel van de kinderen die naar Hitler terug verlangen terwijl ze de lagere school niet hebben afgemaakt, P.H.M.van de Kletersteeg.
   Je kunt wel schrijven maar je zegt niets.
   Als jeTheo van Gogh een strijder voor iets wilt noemen dab mag je niemand iets anders verwijten. Hij was slechts een ongelukkig slachtoffer maar zeker nergens een icoon van. Ja, misschien van de caramel industrie.

 4. Het is een standaard verhaal van verdraaien.
  Al meer dan 30 jaar was er behoorlijke overlast van een paar groepen; marokkaanjes, turken, antillianen en zigeuners.
  Door de overheid werden deze groepen bevoordeeld; politie keek wel link uit voor ze een proces verbaal maakten tegen een marokkaan, want dan werd er gelijk gebruld van “discriminantie”.

  Tot pim Fortuyn en later Geert Wilders.
  Toen gingen de doodgewone mensen uit de probleem wijken hun bek opendoen, want er luisterde eindelijk iemand.

  De islam is een leer die niet thuis hoort in enig beschaafd land.
  De moslims komen hier, en zeggen met dezelfde adem dat wij varkens en hoeren zijn.
  En ga me nou niet vertellen dat het niet zo gemeend is.
  Zo hoorden wij ook jaren gelul dat er zoveel goede duitsers waren; noem er maar eens 10.

  De salafisten zijn laag in aantal; die behelzen geen risico.
  Risico zijn de meelopers, dat zijn moslims, die niet eens naar de moskee gaan, maar wel anders denkenden om zeep zullen helpen als dat gevraagd wordt.
  net als de meelopers van Hitler.Die had niet meer dan 20.000 fanaten; maar wel 50 millioen meelopers.

  Hoofdoekje.
  Kijk eens naar de jaarfoto’s van de universiteit van Cairo, vanaf 1908 tot 1980 vind je niet EEN hoofddoekje of niqaab of burka.
  Dan begint de invloed van de Broederschap; in 2004 heeft 84% een hoofdoek of niqaab.
  De imams bezoeken moslims in europa.Zij dragen op te trouwen met een enkele vrouw, want dat staat de wet toe; maar met 2 of 3 extra in de moskee en het hele zootje zo vlug mogelijk zwanger te maken.
  Motief: dan kunnen ze eurabia starten louter met getallen.

  Dit wordt verteld door de laatst in leven zijnde broer van degene die de broederschap oprichtte, zelf een fanatiek moslim.
  Een van zijn uitspraken: wees maar blij dat we 1000 jaar geleden al op benen liepen, anders hadden we nu nog op all four gelopen; in de islam is in 1000 jaar niets versnaderd.

  Kijk naar wat de moslims dagelijks doen en waarom.
  Dat barbarisme past niet in europa.
  Laat ze lekker in afrika blijven en daar elkaar afmaken en hun barbarisme uitvoeren.

  Een zielig verhaal ophangen zoals jij nu doet is standaard te verwachten.
  Alleen dwazen als Tibosch e.d. stinken daar in

  Blijft staan ondanks alle gezeur:
  a) de islam is barbaars en kan niks goeds uit voort komen.
  b) de islam behelst een risico.
  c) we hebben de islam niet nodig,

  Conclusie; we moeten het aantal moslims drastisch verminderen.
  Hoe? geen idee; maar op de eerste plaats geen instroom van nieuwe moslims; grenzen dicht.
  laat de “vluchtelingen” maar lekker in een verlicht moslim landje blijven; hier is hun barbarisme niet gewenst.

  De taak van Wilders is eenzijdig: dat uit te voeren.
  Zoals gezegd-en waar de voorzitter van de tweede kamer het mee ens is: taalgebruik van Wilders was binnen grenzen van acceptabel.
  De mensen die zich beledigd voelen–of doen alsof–kunnen altijd nog in therapie.

  • De mensheid heeft het meeste last gehad, door alle eeuwen heen door mensen zoals:
   P.H.M.van de Kletersteeg

   Zij vergassen mensen. Nu eens Joden, dan weer Moslims. Wanneer doen ze ons en zichzelf eens een dienst en vergassen ze zichzelf?

   Ik weet het… Wanneer Pasen en Pinksteren op 1 dag valt

 5. Heb je in de laatste pak hem beet-wel eens christen fundementalisten een moord zien plegen? nee.
  Wie heeft er 24/7 bescherming nodig tegen wie?
  de islam is fascisme, geweld en haat.
  kijk hoe mohamed leefde; als een moordlustige, sadistische pedofiele psychopaat.
  dat is de historische waarheid.
  Wat maakt dat zijn volgelingen?
  En die willen dat het westen zich aan hun aanpast….
  barbarisme is vriendelijk uitgedrukt

 6. En een paar vergeten hierboven dat we in Nederland leven, en dat het MERENDEEL deze onzin niet wil……

  Onderbuik van de Lage Klasse, die zelf uit de neus lopen te peuteren, etc…

  • Maar ja, als je als autochtoon al niet een ordentelijk VOG kan tonen, is dat uiteraard de schuld van….

   .Zie ook Partijhistorie….. helderder kan ik niet zijn…..

 7. @grutte pier; zoals jj met de VK moderatie?
  Wat een VOG is ontgaat me.

  @belg:
  over die 77 doet iedereen zo moeilijk.Hoeveel waren het er in london/ 350 geloof ik en in madrid ook zoiets en 9/11 een kleine 3000 en dagelijks in noordafrika? zeker 60 en groeiend.
  Schijnt populair te zijn.
  Wat ze nou aan mensen met een down syndroom beloven als ze zichzelf opblazen is mij een raadsel, maar ze doen het succesvol.
  Die 77 zijn hetzelfde als een paar week verkeersslachtoffers.
  Sneu, maar niet groot in aantal.

  Bovendien was dat slechts de aanval van een gestoorde.
  NIET gestructureerde aanvallen door een “geloof”

  Maar allez; het weekend staat voor de deur; wat wordt het; de ophanging van een paar jongens, de steniging van een paar meiden?
  Azze ge maar leut het…

 8. Kletersteeg ga gerust door,
  je laat het binnenste van Wilders zijn mond zien

  je bevestigt mijn blog
  dank je wel voor je altijd bereidwillige medewerking

 9. Leo,
  ik ga nergens aan voorbij, als je me goed volgt weet je dat ik ook deze zaken benoem, afgelopen week nog, heb ik stelling genomen tegen
  islamitische/arabische jongens/mannen die vrouwen lastig vallen op straat

  waar het om gaat is dat het slechte gedrag of misdaad van een paar niet mag worden afgerekend op een hele groep en dat is wat Wilders doet en dan heb jij het over nuance.

  Sorry als er iemand niet genuanceerd over dit soort zaken spreekt is Geert Wilders dat wel. Ik verdedig slechts mijn hachje op mijn blog. Mag dat? Mag ik voor mezelf opkomen? Of mag dat in deze vreemde tijden ook al niet meer van onze Grote Gedoogleider?

  • Lieve Assyma, natuurlijk mag je voor jezelf opkomen, graag zelfs. Je kent me goed genoeg om te weten dat ik geen vooroordeel heb om het vooroordeel. Dat zou jou ook sieren. Er zijn heel wat argumenten te noemen om je af te zetten tegen iemand als G.W., maar net zo veel of meer om te benoemen waarom mensen zoals hij zich afzetten tegen dat wij jij verdedigt. Ik noemde slechts een paar zaken, wil me niet in een welles=nietes spelletje begeven. Het gaat om erkennen dat er specifieke problemen zijn. Ik schreef onlangs nog over klassenjustitie in de Amsterdamse Diamantbuurt. Waar het om blijft gaan is dat je niet de boodschapper moet trachten te vermoorden, letterlijk of figuurlijk, maar moet komen met strukturele oplossingen die maakt dat in Nederland iedereen weer rustig kan slapen. Dat is nu niet het geval. Je hebt mensen die ongelukkig worden van de uitspraken die GW doet., maar als je in een wijk woont waar het schorremorrie het voor het zeggen heeft en de politie niet optreedt vanwege allerlei politieke voorbehouden, is dat even slaapverstorend. Natuurlijk is niet iedere moslim per definitie ‘slecht’, net zo min als iedere niet-moslim dat is. Maar ik hoor of lees net even te weinig terughoudendheid omtrent de zaken die niet deugen aan de religie waar jij nu voor staat. Homohaat, vrouwen-achterstelling, benoeming van anders denkenden in kreten als ‘heidens, varkens’ en zo meer. Afstand nemen van uitwassen is voor beide kanten erg verduidelijkend en zeker ook sfeerverhogend. Niet alleen GW draagt bij aan een bepaald klimaat. Mijn overzicht hierboven geeft voldoende houvast om te mogen constateren dat er best even met de hand in eigen boezem mag worden gereageerd. En voor hen die menen dat ik slechts spreek vanuit een onderbuikgevoel, soms is het handiger om even goed te lezen. Ik ken de buurten waar de problemen zijn, ik heb er gewerkt, een paar jaar lang zelfs. Enig recht van spreken heb ik dus wel….

   • Overigens is terreur en het plegen van aanslagen op anders denkenden niet slechts voorbehouden aan geloofsfanaten. Veen bommen, aanslagen, ontvoeringen en andere moordpartijen zijn ook op naam te schrijven van politieke groeperingen die extreem links of rechts te benoemen zijn. Denk aan de RAF in Duitsland of de Rode Brigades in Italie. Ook Lichtend Pad in Peru is zo’n voorbeeld. Kennelijk is moord en doodslag toegestaan als je een bepaalde extremistische ideologie aanhangt…

 10. Je verdraaid de realiteit zoals moslims dat gewonelijk doen.
  de moslims veroorzaakten de overlast en de problemen.
  Die werden jaren en jaren getolereerd.
  Nu hebben de autochtonen de straat terug genomen.
  Wees maar blij met Wilders; was die er niet geweest had je zeker al lynchpartijen gehad.
  Hij was de kathalisator van de onvrede.

  Als de islam uit NL wordt gegooid, hoe dan ook, is het een stuk rustiger in NL.

  Als jij dus wordt uitgescholden op straat door moslims, weet je precies wat NL vrouwen voelen–en je doet er niks aan, want je vind het normaal.

  • Kltersteeg:
   Je hebt drie keuzes:
   Je leest wat boeken (over de laatste 50 jaar)
   Je blijft zielig, wat dat wil je toch zijn?
   Voordat het te laat is (dit kabinet) laat je jezelf opnemen in een kliniek.

   PS
   Of je blijft ontkennen dat je een Turk bent. Trots volk. Dus waarom zou je?

 11. Assyke, P.H.M. van de Kletersteeg heeft gelijk, je speelt de slachtofferrol, nu is dat in Nederland heel gebruikelijk, bijna onontkoombaar zo lijkt het, ook Wilders doet het. Theo van Gogh had daar geen last van

 12. ik hoop dat de groei
  van de wrevel over de
  toon ergens toe leidt

  teveel tijd is kwijt
  geraakt aan de vorm van een
  politieke daad

  de scheiding van straat
  en staat is niet voldoende
  voor het apparaat

  dat steeds meer ama’s
  eruit zet vanwege een wet
  los van zijn opzet

  dat nog altijd zweert
  bij een minderheidsidee
  over tradities

  dat liberaal geen
  armen en voeten geeft aan
  alle vrijheden

  dat een visie mist
  op mensenrechten inclu-
  sief onze plichten

 13. Assyke, huil niet mee met de wolven die tegen Geert Wilders zijn. Elk weldenkend mens is tegen die man.Maar hij geilt bijzonder op deze manier van protesteren. Daardoor geef je hem macht, terwijl dat niet je bedoeling is.
  Het ergste wat hem kan overkomen is hem doodzwijgen op alle fronten. Dat zal helaas niet lukken. Wat wel helpt weet ik niet, behalve zo stemmen dat zijn partij inkrimpt.Helaas, journalisten houden tegenwoordig van rellen zowel in de krant als op t.v. Dat vindt Wilders leuk. Houd alsjeblieft je zelfvertrouwen in takt, dat is het gezondste wat je kan doen. Groet!!

 14. Assyke ik vind het niet meer als normaal dat je je kunt uiten op je eigen blog over alles wat je beweegt. Het spijt me te moeten lezen dat je geschoffeerd wordt door sommige medelanders, vreselijk!

  Er gebeurt van alles in ons land en soms neemt het allemaal een vervelende wending, opgeklopt door de media heden ten dage! En schreeuwlelijke mensen die hun kans waar zien, in de politiek en hier!
  Waarschijnlijk van alles te kort gehad of denken van alles te kort zijn gekomen, het laatste denk ik.

  Meestal laat ik politieke blogs ongemoeid maar omdat het over jezelf gaat en de zaken die ik lees me pijn doen, en ik geloof in dit land en de mensen die er in leven! En dat ik je wil laten weten: “You’re my sister”.

  En omdat ik weet dat ik hier niet alleen ben. Dat weet jij toch ook.

 15. Met Spuit 11, “You re my sister” en “child from your Allah and mine Abba” en laat ze maar kleterstegen!

 16. Voordat de moslims hier kwamen, waren er geen problemen, ook niet met de islam.
  Toen er beperkte aantallen moslims waren, dus de eerste twee-drie jaar: ook niet.
  Daarna wel
  De meer moslims de meer problemen die er NIET zijn met andere groepen.
  Enige oplossing: aantallen terug dringen, invloed beperken

 17. @Kletersteeg Heb niet te klagen over mijn IQ, Jij als volwassene met je pies-poepkleutertaaltje wel?

 18. Omerkelijk dat er maar weinigen zijn die echt inhoudelijk kunnen reageren op een toch redelijk serieus bedoeld onderwerp. Dat ondergraaft ook meteen de stelling van Assyma….Schelden heeft geen zin, vertelt slechts iets over je eigen niveau vrees ik. Altijd respect houden voor de mening van je tegenpartij, ook al ben je het daar absoluut mee oneens, dan nog. Dat is nl. de kern van de democratie….

 19. Ik ga even de mogelijkheden onderzoeken van sluiting van deze reactiedraad.
  Zowel Timmerark als Kletersteeg gaan hun boekje te buiten.
  Het is zoals Spuit elf aangaf, het is mijn blog en ik verwoord er in mijn gevoelens, mijn ideeen en alles wat daar mee samenhangt.

  Geschoffeerd worden als er een politieke lading in mijn blogs zit, ben ik gewend en lig ik niet meer wakker van. In ordinaire scheldpartijen heb ik geen zin, vooral niet als het tussen reageerders onderling plaatsvindt.

  Dat is niet Mijn Stijl.
  Voor diegenen die willen schelden, schofferen, blogs genoeg waar dat wordt aangemoedigd.

Reacties zijn gesloten.