Stille diplomatie? Of Oogluikend Toestaan?

Steeds vaker sijpelen er berichten door dat vrouwen worden gestenigd of zelfs opgehangen.
Er is duidelijk iets gaande. Zijn de lekken groter waardoor we nu eerder op de hoogte komen van deze voorvallen?
Of heeft de vrouw in de "islamitische wereld"  de kop van jut gekregen?
Moet zij boeten voor de onderontwikkelde staat waar de meeste van die landen in verkeren? En is elke Audi, Ipod en Eigen Huis die buiten bereik blijft, de schuld van de vrouw?

Vragen…het zijn geen vragen.
Sinds jaar en dag wordt alle verantwoordelijkheid bij het vrouwelijk geslacht gelegd. Een paradox die al eeuwen bestaat.
Zij mag niets, is wettelijk handelingsonbekwaam, wordt als ouder niet officieel erkend, moet haar identiteit verhullen en komt vaak niet verder dan het gootsteentje in haar tijdelijke verblijf.
En toch is alles waar de man in faalt haar schuld.

Kan ik daaruit concluderen dat de schofferingen van Wilders* aan het adres van Iran
Zahra Bahrami de kop hebben gekost?

Ja, dat kan ik.

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/01/30/waren-inspanningen-nederland-voor-bahrami-onvoldoende/

*en rosenthal

28 thoughts on “Stille diplomatie? Of Oogluikend Toestaan?

 1. Zij is politiek geslachtofferd. In de Duitse pers werd dit ook gemeld. Alhoewel het gissen blijft, vermoed ik dat, indien zij de Duits- Iraanse nationaliteit had, dit niet was gebeurd. Simpelweg omdat ‘Berlijn’ meer politieke ‘clout’ heeft dan ‘Den Haag’.
  De in de media verschenen foto van haar is genomen op Curacao, Willemstad, vlakbij de Pontjesbrug en is genomen vlak voordat ze ge-arresteerd werd wegens drugssmokkel. Dat dan ook wel weer.

 2. Assyke: Er zijn wel meer drugsdealers in Iran vermoord. Ik snap dan ook niet wat Wilders hiermee te maken zou hebben.

 3. @VSp
  rosenthal met zijn geschoktheid op de dag dat het bekend werd
  en ondertussen geen flikker gedaan
  ik heb zo mijn scepsis rond die drugs

 4. @Bas
  nee, natuurlijk snap je dat niet
  ik zeg niet dat Wilders haar heeft opgehangen
  lees de tekst nog eens goed
  verder is het gebruik dat als een politiek activist wordt opgepakt
  hem andere dingen ten laste worden gelegd, bijvoorbeeld drugshandel
  omdat de Staat niet graag toegeeft tegenspraak niet te dulden
  en tegenspraak met de dood beloont

 5. assyke: Het laatste deel van je antwoord zou me niets verwonderen. Daarom zie ik geen enkele link met Wilders.

 6. Ik doel op haar veroordeling in 2003 waarvoor ze drie jaar kreeg, waarvan één voorwaardelijk. Die foto is gedateerd. Daarom suggestief.

 7. De eigen inwoners van Iran zijn hun leven niet eens zeker met zo’n machtsconstructie als in dat land heerst.
  Het is raadzaam voor de vluchtelingen dat land niet meer te bezoeken.

 8. Het is krankzinnig om als vluchteling het land te bezoeken waaruit je gevlucht bent.
  Waarom ben je anders gevlucht.

 9. Blutch slaat de spijker op zijn kop. Het is natuurlijk wel triest dat je überhaupt je land moet ontvluchten.

 10. @Bas
  voor deze ene keer ligt de nadruk niet op wilders
  maar op de arrogantie van zogenaamd islamitische mannen
  die na gezichtsverlies te hebben geleden wraak nemen door middel van een vrouw
  ja en dat iran nederland (vanwege g.w zijn schoffering) een lesje wilde leren
  dat kan je toch niet ontgaan zijn

 11. @VSp
  dat van die veroordeling in 2003, dat zal we
  wat ik me echter nauwelijks kan voorstellen is dat een
  vrouw met een iraanse achtergrond én drugs smokkelt in iran
  én daar politiek actief is, het lijkt me spelen met vuur, op zijn zachtst gezegd
  daarom denk ik dat de drugs erbij verzonnen zijn
  om een stok te hebben

 12. Natuurlijk krijgen we tegenwoordig veel meer te horen van de daden van slechte regiems.
  Dankzij de massamedia en internet. Stiekem iets doen is er gelukkig niet meer bij.

 13. assyke: We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Maar als je zo naief bent om met 16 kilo cocaine in een tas rond te wandelen in Nederland dan is het niet onmogelijk dat ze in Iran ook zo naief is geweest. Uberhaupt naief om terug te gaan naar een land waar je uit gevlucht bent.

 14. @Kitty
  vlak voor kerst ging een nederlands-duitse medeblogger
  daar naar toe
  naar mijn weten heeft die man geen iraans bloed
  en toen hield ik mijn hart al vast
  landen die een regering hebben die provocatief ingesteld is,
  daar kun je maar het beste uit de buurt blijven

 15. @Blutch
  vind ik ook
  maar zo zal iedereen wel weer zijn redenen hebben
  wat haar motivatie was weet ik niet

 16. Iran laat weer eens zien wat voor vlees we in de kuip hebben met dit regime , voor de zoveelste keer. Heeft overigens in dit geval denk ik niet met de positie van vrouwen te maken in dat land.

 17. Ik las een maandje geleden het boek: Alles wat ik verzwegen heb van de Iraans-Amerikaanse Azar Nafisi.
  Daar in kom je ook die situatie van totale onvoorspelbaarheid vanuit politiek perspectief tegen. Geen land waar je ongestoord kunt leven.

 18. Waar ik niemand in de media over heb gehoord is of deze dame een dubbel paspoort had. En indien nee, of het ook mogelijk zou zijn geweest dat ze makkelijker uitgeleverd had kunnen worden aan Nederland. Met een regime als dat van Iran misschien tamelijk ondenkbaar, maar had Nederland dan misschien een kleine poot meer om op te staan gehad?
  Dit is immers zo’n typisch ongunstige draai die het hebben van het hebben van een dubbele nationaliteit kan krijgen.
  (Dit buiten de door haar vervalste paspoorten om.)

 19. Wat ik heb begrepen uit de media is dat Zahra Bahrami strafbare feiten heeft gepleegd, zowel in Nederland als in Iran. Ophanging is middeleeuws..

 20. Te gek voor woorden allemaal natuurlijk.
  Het echte verhaal zullen we nooit te weten komen.
  Voor belangen van machthebbers worden velen geslachtofferd. Overal.

 21. ik vind dit eerlijk gezegd een moeilijke. in iran worden ook mannen met regelmaat gehangen, in afghanistan werd een paar gestenigd. in onze ogen, en ook de mijne, is de sanctie buiten elke menselijke maat, maar dat geldt eveneens voor het op de stoel zetten of injecteren in de vs.
  je herinnert je overigens mijn tekst ‘eerwraak’, die over hetzelfde onderwerp handelde, maar zoals gezegd, er is meer dan deze ene kant, hoewel ik neig naar het eens zijn met je,

 22. == Kan ik daaruit concluderen dat de schofferingen van Wilders* aan het adres van Iran
  Zahra Bahrami de kop hebben gekost?
  Ja, dat kan ik. ==
  Het begin van je betoog snijdt nog wel enig hout, maar het is me volslagen onduidelijk hoe dat tot je laatste conclusie zou moeten leiden. Iedere argumentatie ontbreekt.
  Het valt ook moeilijk anders uit te leggen dan dat de clou van je betoog is dat de verantwoording bij Wilders ligt. Die conclusie trekt VSP in elk geval ook. De nadruk verlegt zich daardoor dus wel degelijk naar hem en hoe krankzinnig een aantal van zijn uitlatingen ook moge zijn, jouw conclusie doet daar bepaald niet voor onder.
  Die impliceert namelijk dat we maar niet al te scherpe kritiek op dictatoriale regiems moeten hebben, omdat dat wel eens tot repercussies zou kunnen leiden.
  Als je die redenering nou heel even terugkoppelt naar het eerste deel van je betoog dan zou de “toon die je daar aanslaat” voor het verkeerde slag mannen ook wel eens aanleiding kunnen geven om hun eigen vrouw nog harder te gaan slaan.
  Kortom, een ‘broekafzakkertje’ formaat XXXL…

 23. Zoals ik eerder op mijn blog schreef, Nederland geeft standaard geen consulaire hulp als een Nederlander met een dubbele nationaliteit opgepakt wordt in het land van die tweede nationaliteit. Die standaardregel geldt dus bijvoorbeeld ook voor alle Marokkanen die in Marokko worden opgepakt die zowel Nederlander als Marokkaan zijn. En het geldt voor alle Iranezen die nu in Iran vastzitten die ook een Nederlands paspoort hebben. Alleen na het uitspreken van een doodvonnis komt Nederland in actie.
  In de jaren negentig is een Nederlander in Singapore opgehangen wegens vermeende drugssmokkel. Nederland en de EU hebben tegen de uitvoering van dat vonnis fel geprotesteerd, maar een dag na de terechtstelling verklaarde Nederland schriftelijk dat het hoopt dat de goede betrekkingen tussen beide landen niet geschaad zijn door het Nederlandse standpunt. Een geheel andere stellingname dan in de kwestie met Iran. Maar bij Bahrami speelt mee dat er – voor ons althans – onduidelijkheid is over de reden van haar ter dood veroordeling.
  @Assyke
  Dat Wilders schuld heeft aan de dood van Bahrami lijkt mij volkomen onterecht.

 24. @Satuka
  Het is wel degelijk Wilders zijn intentie geweest om Iran te provoceren,
  net zoals hij de marokkanen en moslims in nederland provoceert met zijn
  extreem kwetsende uitspraken,
  in de hoop dat de marokkanen zich zodanig geprovoceerd zullen voelen,
  dat ze rare dingen gaan doen, zodat Wilders op zijn beurt triomfantelijk kan zeggen:
  zie nou wel, ik zei het toch, die marokkanen/moslims deugen niet
  hetzelfde deed hij met Turkije en Iran,
  waarom zou een politicus anders zulke grensoverschrijdende uitlatingen doen,
  anders dan de bedoeling om een tegenreactie uit te lokken
  Dat er zowel mannen en vrouwen worden opgehangen in iran, dat lijkt me evident,
  maar het is wel heel toevallig dat zo kort na de provocatie een nederlandse vrouw zo
  onomkeerbaar wordt gestraft
  de conclusie die jij en Ger Blog verder trekken, dat de nadruk op Wilders ligt in mijn tekst
  is niet zo, je leest dan toch selectief
  mijn berichtje gaat over de stok die islamitische gezagdsdragers (of dat nou politici of echtgenoten zijn) zoeken om de vrouw mee te slaan
  maar hier in mijn reactie wil ik wel degelijk benadrukken dat ik er van overtuigd ben dat Wilders
  het willens en wetens heeft gedaan, dat provoceren van islamitische staatshoofden

 25. @ger blog
  ik heb nu haast
  maar zie mijn antwoord aan Satuka
  als ik er nog iets aan toe wil voegen,
  dan volgt dat vanmiddag

 26. @Assyke 02-02-2011 08:11:
  Als je het hebt over de oproep aan westerse landen om Iran aan te vallen, dat was geen uitlating van Wilders maar van Wim Kortenoeven van de PVV.http://www.nu.nl/politiek/2402239/pvv-pleit-oorlog-iran.html
  Provoceren kan vanuit vele motieven gebeuren, denk eens aan de PROVO’s van de jaren zestig vorige eeuw. Was er toen iemand die beweerde dat ze alleen maar provoceerden om een repressieve reactie uit te lokken om dan te kunnen zeggen “zie je wel.. het hele establishment is verrot”?
  Ik kan niet in het hoofd van Wilders kijken dus ik weet niet wat zijn intenties zijn. De vraag is evenwel of het relevant is. Zelfs als de executie wel een reactie zou zijn geweest op die provocatieve oproep, dan ligt de verantwoording nog steeds bij de “beul”. In oorlogstijd worden ook nog wel eens onschuldige burgers geëxecuteerd als repercussie voor verzet tegen de overheerser. Ligt de verantwoording dan ook bij het verzet?
  Ook het feit dat er in Iran al jaren lang regelmatig mensen ter dood worden gebracht (in 2009 waren het er minstens 388, volgens AI) lijkt mij een hele aardige onderbouwing voor de stelling dat provocaties van Wilders cum suis weinig invloed hebben op de gang van zaken daar. Misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar het vuur daaronder brandt al veel langer.
  De intentie van repercussies is juist om de burgerbevolking zich tegen het verzet te laten keren of in elk geval te ontmoedigen daar aan deel te nemen. Dus als dan toch gaan raden naar intenties dan wil ik ook nog wel een balletje opgooien en stellen dat jouw reactie misschien wel een pracht van een illustratie is van wat Ahmadinejad voor ogen had: de internationale kritiek op zijn regiem en zijn fundamentalistische islam de kop in te drukken.
  Kan ik net zo makkelijk stellen, maar – vanzelfsprekend – net zo moeilijk bewijzen ;).
  Misschien zit er in allebei wel een grond van waarheid, maar dan nog..hoe relevant is het? Moet het westen zijn toon matigen ten opzichte van dictatoren die dondersgoed weten dat die oproep niet serieus genomen wordt hier en gerust ook op de hoogte zijn gesteld van de formele standpunt van onze minister van BUZA?
  Een paar jaar terug was er trouwens ook een Amerikaanse generaal die riep “Nuke em”. En de recente Wikileaks onthullingen liegen er ook niet om.. zat landen in de regio die dat maar al te graag zouden zien gebeuren.
  De wereld draait echt niet om Wilders (al wil hij dat zelf misschien nog wel eens denken…;0) cum suis.
  Veel te veel eer lijkt me.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s