sex is the key to life and death + Update – Hafid Bouazza: Waar blijft de Barmhartigheid?

Zonder sex zou er geen leven zijn.
Het zou er wel zijn, in de vorm van hermafrodieten en ongeslachtelijke levensvormen.
Maar tijgers en mensen zullen er op deze aardbol in elk geval niet rondlopen.
 
We kunnen dus concluderen dat we alles te danken hebben aan sexualiteit.
De bloemenkinderen hebben dat indertijd begrepen en vierden dat dan ook enthousiast.
Maar waarom is deze zelfde levensbrengende sexualiteit tegelijkertijd zo problematisch?
 
Wat is er vroeger in de eeuwen voor dat de eerste profeet aan de horizon verscheen zodanig misgegaan, dat sexualiteit aan banden werd gelegd en in extreme gevallen zelfs werd bestraft met steniging.
 
Ik ben geneigd te denken dat de vrouw de aanleiding is tot deze verregaande restricties.
De noodzaak een goddelijke boodschap op de mensheid af te sturen…had dat misschien te maken met het geevolueerde inzicht van de man, dat de intrinsieke waarde van een vrouw zo groot is, in biologisch, sociaal en emotioneel opzicht, dat als hij deze vrouw niet de mond zou snoeren zij al snel de heerschappij over de man zou opeisen?
 
Kan de angst en ontzag die de man voor de vrouw voelde zo groot zijn geweest dat het inspireerde tot monotheisme?
Vanuit het niets verschenen profeten die de man vertelde dat hij slechts aan één Wezen verantwoording hoefde af te leggen, en dat Wezen was God.
Maar zoals God heerste over het universum, hemel en hel inbegrepen, werd De Man de tijdelijke heerschappij over mens, plant en dier gegeven.
 
De vrouw werd gereduceerd tot een stukje van zijn rib.
Daarmee was echter het probleem van haar grote persoonlijkheid niet opgelost.
En wat te denken van de mogelijkheden die de baarmoeder haar bood?
Alleen zij zou immers weten wie een biologisch aandeel had in haar nageslacht.
En die wetenschap gaf haar niet alleen macht, maar gaf die macht ook aan de Andere Man.
De man, uit wiens lijf de vrouw zou zijn geschapen, zou dan weinig meer voorstellen als een bundel spieren en een grote onverzadigbare honger.
Hij zou van een afstand machteloos moeten toekijken hoe zijn vrouw biologische, emotionele, sociale en misschien zelfs wel politieke banden aan zou gaan met leden van de stam of erger daarbuiten.
 
Die baarmoeder…
Met behulp van inventieve goddelijke boodschappen werd ook dit orgaan ten dienste gesteld van de Heerschap.
Vanaf nu behoorde de vrouw niet enkel fysiek, maar ook sexueel toe aan haar man.
 
Wee haar gebeente mocht ze de liefde bedrijven met iemand anders.
Dat gebeente zou dan al snel bedolven worden onder een hoop dorpse stenen.
 
 
 
 
 
 
 
 
begrip intrinsieke waarde is niet geheel en al conflictvrij,
mocht iemand een beter begrip kennen, dan heel graag
  
http://www.animalfreedom.org/paginas/opinie/eigenwaarde.html
 
 
 
 
 
 
 
 
Update Hafid Bouazza:
 
Waar blijft de Barmhartigheid?????????????????????????????????????????
 
 
zie     Pauw en Witteman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 thoughts on “sex is the key to life and death + Update – Hafid Bouazza: Waar blijft de Barmhartigheid?

 1. Assyke, het is niet plotseling gebeurt, vanaf de tijd dat de mens door kreeg hoe kinderen gemaakt worden, is langzaam maar zeker de vrijheid van de vrouw aan banden gelegd. Zeker als er bezit te vererven is.
  Regelmatig leid dit tot uitwassen die zogenaamd dan aan een geloof verbonden worden. Maar het gaat er dus om dat mannen er zeker van willen zijn dat de kinderen die ze opvoeden ook de hunne zijn.

 2. Ondanks dat de vrouw de brenger van leven is staat ze op veel plaatsen op de aardbol nog onderaan op de ladder.
  Ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest om 4 geboortes van dichtbij mee te mogen maken..ik zou het ze niet nadoen….een beetje meer respect zou op z’n plaats zijn.
  Sex is de drive van veel…goed en kwaad.

 3. Dat is ook het rare van godsdienst. Als God het goed voor heeft met alle mensen, had hij man en vrouw toch even hoog op zijn creatieladder geplaatst?

 4. De vrouw krijgt geen kennis en macht toebedeelt, maar als het om overspel gaat, is zij wel slim en machtig genoeg om dader te zijn ipv slachtoffer.

 5. Geinstitutionaliseerde (Christes wat een woord) religies zijn altijd al huiverig geweest voor seks. Misschien omdat ‘plezier’ als iets ‘onkrontoleerbaars’ beschouwd word. Religies kontroleren graag en zien onbezonnenheid als iets van de duivel. Waar halen ze het vandaan?

 6. Misschien zou het aardig zijn eens te kijken hoeveel stellen
  gebruik maken van de mogelijkheid de naam van de moeder
  te kiezen voor een nieuwe spruit aan de stamboom. Het is
  heel laag dat is het enige dat ik erover kan vinden. De kinderen
  komen uit moeders buik en krijgen vaders naam. Zo hoort en zo
  zal het blijven ondanks de wetswijziging van 1998.
  De man is de (niet persé letterlijk) bovenliggende partij en richt de
  wereld zo in dat het zo blijft. (Er zijn mannen die hier veel hinder van
  ondervinden.) Of de vrouw een biologische, sociale en emotionele
  dynamiek kent die haar automatisch boven de man plaatst als die
  zijn machtaspiraties zou laten varen dat betwijfel ik.

 7. Als men de sexualiteit en zijn rol in de liefde en het leven zou begrijpen dan zou het conflict opgelost zijn…ook de bloemenkinderen met vrijheid blijheid waren niet bestand tegen de duistere krachten die deze wereld in zijn greep hebben.
  Vrije liefde is geen Onvoorwaardelijke liefde…helaas dus, men komt te snel tot de daad, geven ons over aan middelmatigheid, waarna het leven en het levenslicht overgaat naar de volgende (generatie).
  Totdat men alle sleutels der e-voll-u-tie heeft gebruikt om alle deuren naar de hemel te openen, kan men zich wel ‘voortplanten’ maar zal men altijd eindigen als kasplantjes wachtend op de dood…dit is voor beide geslachten hetzelfde ongeacht volwassen of kind.
  Een mooi verhaal waaruit de gelijkheid der geslachten kan worden afgelezen is de relatie die Ghandi had met zijn vrouw…stof om na te denken.
  Als men de intrinsieke waarde van beide geslachten zou kunnen herkennen, is er ook geen nut meer tot bezit van elkander en valt de strijd tussen de sexen en het sexen te beslechten in slechts het talige.

 8. Tegenover de beperkingen voor de vrouw, die maar één man mag hebben in de religies van het Boek, mocht de man van oudsher met meer vrouwen trouwen en het bovendien nog met al zijn slavinnen doen. Het is wel duidelijk wie die Heilige Boeken geschreven hebben. Er is weinig heiligs aan.

 9. De vrouw in maatschappelijk en dus maar gelijk biologisch opzicht onder of boven de man. Wat heeft dat met sex te maken?
  En waarom hebben mensen de behoefte deze vergelijking te maken met hun dierbaren of zichzelf als pion?
  Volgens de oudste bijbelse legenden werd Lillith geschapen uit klei, net als Adam. Ze had geen zin naar Adam’s pijpen te dansen, en toen ze hem uiteindelijk smeerde en god om de tuin leidde, werd voor Adam een volgzame vrouw uit zijn rib gemaakt. Om de heerschappij van de man een handje te helpen. Eva.
  Tegenwoordig zouden we dat propaganda noemen, op zijn minst.

 10. @Antoinette
  ik denk ook dat de "zekerheid" die de man wil hebben omtrent
  zijn nageslacht een grote rol heeft gespeeld
  toch denk ik dat er meer aan de hand was…
  @The Saint
  onbegrijpelijk hoe dat zo heeft kunnen gebeuren
  en nog altijd bestaat

 11. @k.Reintje
  daar kan nooit genoeg van zijn
  dus kom maar op!
  @Zelfstandig_journalist
  wil zelfs nog verder gaan…
  en de dieren dan?
  die mogen van mij net zo hard meetellen

 12. Assyke, ik heb bewust een element er uit gehaald. Dit thema uitpluizen levert een boek op.

 13. Assyke, ik zit hier met een blozend gezicht, redelijk in de war met wat ik me heb laten ontvallen.
  Je moet het me maar niet kwalijk nemen. Ik ben maar een man.

 14. ja, dat met die stenen willen ze maar niet begrijpen.
  was het niet ‘wie zonder zonde is’?
  en het feit dat ze überhaupt dit soort gedachtengangen wensen te volgen is zonde genoeg op zich.
  in al mijn vredelievendheid zou ik graag de steen zich tegen de werper willen zien verheffen.

 15. @Verbaas
  dubbele moraal
  en het ergste is dat dat besef er niet eens is
  @antoinette
  hmmmm…ik vrees een nationale bibliotheek vol:)

 16. @k.Reintje
  hahaha dus nu wil je vrijstelling
  meedoen op basis van spek en bonen?
  no way!
  @lebonton
  als een steen gevoel had, zou hij dat nog doen ook
  maar het beste is als niemand gestenigd werd
  maar ik snap het
  ik ben inmiddels wat milder geworden
  en hoop dat bewustwording de plaats van "De Steen" in zal nemen

 17. @joostx
  mijn conclusie is juist andersom
  sex is een lifebringing disease;-)
  @Zelfstandig_journalist
  dat waardeer ik
  als mensen zelf geen huisdieren hebben
  zijn ze daar vaak onverschilliger in

 18. @joostx
  je hebt gelijk
  kip of het ei;-)
  @Cor Verhoef
  sorry ben niet echt chronologisch bezig, ontdek ik zojuist
  dat van het plezier vind ik een magere motivatie
  mensen kunnen aan wel meer dingen plezier ontlenen dan enkel via hun sexualiteit
  nee het zijn de gevolgen van die sexualiteit waar deze instituties huiverig voor zijn

 19. Ik aanvaard de consequenties van mijn optreden ten volle.
  Het is zowiezo zonde om voor spek en bonen mee te doen.
  Ik wens je een goede nachtrust toe met je lieve kindje.
  Welterusten voor straks.

 20. @Martinhttp://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/evaluatie-naamrecht.aspx
  volgens dit evaluatieonderzoek, 5 procent
  wat de machtspositie betreft,
  ik denk dat vrouwen in het algemeen daar niet mee bezig zijn
  ze willen een partner naast zich, niet onder of boven zich
  maar de man is daar wel degelijk erg bang voor
  dat zodra hij de teugels laat vieren, de vrouw een staatsgreep pleegt
  angst dus, irreele angst

 21. @Liefdevoll
  welkom op mijn blog!
  mijn stukje is inderdaad geen pleidooi voor de vrije liefde
  ik geloof in loyaliteit en een bijzondere intieme band met je geliefde
  de bloemenkinderen vierden het leven en dat impliceerde ook sexuele vrijheid
  dat zij er achter moesten komen dat onbegrensde vrijheid niet het geluk brengt
  dat ze er van hadden verwacht is misschien wel zuur, maar het gaat om hun intentie
  en die was denk ik goed:
  men is geen bezit van een ander en kan een ander dus niet sexueel claimen

 22. @Liefdevoll
  heb je een link wat die relatie van ghandi betreft?
  je laatste alinea daar ben ik het hartgrondig mee eens

 23. met belangstelling las ik ook alle reacties in relatie tot jopuiw verhaal (knap)
  wat blijft hangen is de reacties van:
  @Lebonton in relatie tot jouw verhaal
  en de eerste zin van
  @liefdevol
  Als men de sexualiteit en zijn rol in de liefde en het leven zou begrijpen dan zou het conflict opgelost zijn…
  daar wil ik nog wel over mijmeren
  en dat in relatie tot onvoorwaardelijke liefde

 24. @Kees Smit
  geen vrouw…misschien een alien;-)
  @Cees Groninger
  welkom op mijn blog, dat eerst!!!
  zover wil ik niet gaan
  ik denk dat we elkaar goed zouden kunnen aanvullen
  vrouwen missen kwaliteiten die mannen hebben
  en andersom

 25. @Barara
  eva is dus een propragandastunt van de Bovenste Plank?
  ;-)))
  @k.Reintje
  jij ook mooie dromen
  hopelijk slapen de pinupjes ook en gaan ze niet op muizenjacht!

 26. Deze in Leger des Heils -colbertje gestoken Ruhulesin, bij PauW (!) en Witteman, ik vind het altijd verbijsterend dat daar nog serieis mee gepraat moety worden.

 27. Volgens mij hebben jullie een zelfde scheppingsverhaal als wij. Nomaden hebben rond de uitdrukking voor de meest innige familieband "jij bent vlees van mijn vlees, jij bent been van mijn been" letterlijk een verhaal van de rib gemaakt. Adam krijgt alle dieren voor zich om ze een naam te geven en pas als de vrouw(mannin) komt springt hij op en zegt: "Eindelijk vlees van mijn vlees, en been van mijn been!" maw. met jou heb ik pas die geweldig gevoelde eenheid en niet met dieren. Die verhalen werden verteld terwijl er kinderen bij waren, maar volwassenen begrepen dat het eigenlijk ook een protest was tegen bestialiteit, die in de nomadenwereld veel voorkwam. Pas na het paradijselijk geluk wordt de vrouw Ewa genoemd "zij die leven geeft". In alle ellende van het werkelijke leven is dat een enorme troost en voor nomaden de enige garantie op toekomst.
  Ik ken nomaden alleen van tv-series, maar dit oude verhaal vind ik prachtig..met name dat "eindelijk" als de man voor het eerst een vrouw ziet.

 28. @Assyke,
  =dat van het plezier vind ik een magere motivatie
  mensen kunnen aan wel meer dingen plezier ontlenen dan enkel via hun sexualiteit
  nee het zijn de gevolgen van die sexualiteit waar deze instituties huiverig voor zijn=
  Daar geloof ik niks van. Plezier hebben in sex is altijd een van de grote taboes geweest binnen de kerk. Pas halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw kwam het varicaan met een officieel decree op de proppen dat Katholieken plezier mochten beleven aan sex. Daarvoor was sex louter en alleen een activiteit voor reproductie. Daar heeft Vaticaan dus bijna 2000 jaar over gedaan. De Gereformeerden zijn vies van alles wat werelds is en naar plezier ruikt. Google eens "sex pleasure Christianity" Er gaat een wereld voor je open. Een wereld die ik wel liever voorbij loop, dat wel.

 29. @Zich van Verre
  ik heb er nooit aan kunnen wennen, aan die W
  misschien moet jeroen pauw maar zijn naam veranderen;-)
  ik had ook niet echt de indruk dat zijn buurvrouw, femke halsema hem echt
  serieus nam, gezien haar lichaamstaal

 30. @joost tibosch sr.
  zelfde scheppingsverhaal, zeflde oorsprong, zelfde aartsvaders
  je zou je bijna af gaan vragen waar alle vijandigheid en wantrouwen toe dient
  maar dat terzijde:
  jouw interpretatie is wel erg mooi
  niks rib dus…gewoon opluchting;-)

 31. @Cor
  sex moest inderdaad functioneel zijn, dat klopt
  en wat je zegt over het plezier, daarvan denk ik dat het erom ging
  dat als het sexuele plezier de kans kreeg de kop op te steken
  (in het huwelijksbed, om mee te beginnen)
  dat dan overspel een logisch gevolg zou zijn
  en overspel betekent chaos…
  en het erkennen van het sexuele plezier zou ook de vrouw kunnen
  emanciperen die dan haar vleugels, al dan niet sexueel uit zou kunnen gaan slaan
  en daar zaten ze niet op te wachten
  dus controle ja, maar niet puur om het begrip plezier
  want wat ik van het katholicisme weet, is genieten van het leven geen zonde

 32. Ik ben een dierenvriend, maar huisdieren zijn in mijn Antwerpse appartement verboden. Bovendien is het houden van een huisdier voor mij ook niet zo praktisch.

 33. @Assyke,
  Wat ik van het Katholicisme weet is dat van het leven genieten vaak wel zondig was, maar immer afkoopbaar tijdens de biecht. Tien weesgegroetjes en de lei is weer schoon 😉

 34. Zou de samenleving er anders uitzien indien vrouwen aan de macht zijn, zou de sex/ sexuele verhoudingen anders zijn? Of heerst er een zellfde cultuur als bij de mannelijke variant.? Doet me denken aan een documentaire over Franse vrouwen aan de top die testosteron slikken, om net even dat aggressievere/assertievere moment te ervaren in onderhandelingen waarover mannen in natura (b)lijken te beschikken.
  Barmhartigheid komt helaas niet voor in het vocabulaire van dictaturen…..

 35. @svara
  🙂
  @Zelfstandig_journalist
  dat wist ik niet
  als het kon, welk dier zou je dan graag als gezelschap willen?

 36. @De Hulk a.k.a aljoenietslove;-)
  welkom welkom welkom!!!!!!!!!!!
  leuk je hier te zien
  en ja…een beetje van dat tovergoedje genaamd vergevensgezindheid
  en de wereld zou er al stukken beter uitzien
  @Cor Verhoef
  nou ja, een gedoogbeleid is het zelfde als toestaan;-)))

 37. @Cees Groninger
  daarvoor zou je naar natuurvolkeren kunnen kijken die een matriarchaal systeem kennen
  die documentaire waar jij het over hebt, dat zijn vrouwen aan de macht in een mannelijke machtsstructuur
  dat impliceert dat een vrouw zich als man moet gedragen om haar positie te kunnen behouden
  maar ik denk dat je niet moet denken in termen van macht
  maar juist samenwerking, ik denk dat vrouwen daar goed in zouden kunnen zijn
  dat zou dus een geheel ander soort van samenleving worden
  een samenleving waar in een ieder zijn steentje bijdraagt vanuit zijn eigen vermogens en talenten
  zonder competitiedrang en winstbejag
  maar een samenleving waarin het draait om zorg en delen met elkaar

 38. wat u zegt assyke.
  ik werk in een werkomgeving waarin vrouwen de overgrote meerderheid vormen. de machtstructuur is dezelfde als die bij mannen. ik vrees het ergste want ik kan me niet voorstellen dat deze in een ander ‘machtstructuur’ zou evolueren….
  het lijkt me overigens een voortreffelijk alternatief zoals u die samenleving voorstelt

 39. @Cees Groninger
  ach…er is zoveel geexperimenteerd
  indertijd met communes en dergelijke
  maar zoiets kan enkel langzaam evolueren
  en of dat gaat gebeuren hangt af van de technische/sociale ontwikkelingen
  in de komende decennia

 40. Het bezit nemen van de zelfstandigheid van de sexualiteit voor in ieder geval veel vrouwen, er zijn veel (montoheïstische) verhalen bedacht om dit te rechtvaardigen. Misschien wel omdat de mens een beetje gecultiveerd is (doet) Wat zou het alternatief zijn, vechten met rivalen zoals in de dierenwereld en het wijfje neemt de winnaar. In de mensenwereld is er dan nog iets van vrijwilligheid. Zo ver de sociaal gewenste sex, als de omgeving moeite heeft met overspeligheid of vermeende overspeligheid, zoals nu in Iran, dan lopen de rillingen over mijn lijf.
  Mijn mededogen, barmhartigheid en inlevingsvermogen verdwijnen als sneeuw voor de zon als er bij P&W iemand komt verkondigen dat ‘wij’ westerlingen niet mogen oordelen, veroordelen en normen. Maar goed het zal wel geen ‘Dessert Storm’ of iets dergelijks teweeg brengen, immers geen oliebelangen al is sex natuurlijk wel de kruipolie van het leven……..

 41. Lang geleden las ik een artikel over geconstueerde identiteit. Het ging over de Maia-samenleving, die oude indianen in Peru, met gouden tempels enzo, en mensenoffers. Ik weet niet meer wie het schreef, een antropoloog/filosoof, vrouwelijk dacht ik. Die stelde dat een vrouw minder moeite hoeft te doen zichzelf zin te geven, of haar identiteit vorm te geven, aangezien ze een erg duidelijke rol heeft. Kinderen voortbrengen, de banale dingen van alledag voor elkaar krijgen, in voedsel voorzien, en de sociale cohesie dragen.
  Voor de mannen was dat in haar verhaal helemaal niet vanzelfsprekend. Die konden prima gemist worden, en moesten nodig iets verzinnen om in uit te blinken. Ze deden balspellen in teamverband, en de prijs voor de overwinning was dat ze aan de goden geofferd mochten worden. Daar gingen ze voor.
  De stelling was dus dat mannen hun identiteit verzinnen bij gebrek aan beter. En als dat niet goed lukt, de vrouwen een trapje lager te verzinnen. (dat laatste verzin ik zelf).
  Het is een wat overdreven voorstelling van zaken maar ik denk wel met een kern van waarheid.

 42. @Sprakeloos
  hier moet ik even de tijd voor nemen
  want je eerste regels roepen wel wat weerstand op;-))
  morgenochtend met een hopelijk frissere brein
  ga ik er op in…

 43. @barbara
  hmmmm…vind het een beetje een warrig verhaal
  maar dat kan ook aan mij liggen, ben een beetje raap
  ik ga lekker maffen
  als je me een link geeft of een naam dan wil ik er wel iets meer over lezen
  want het klinkt wel interessant, heb alleen mijn twijfels
  omdat er zoveel meer vrouwen depressief zijn dan mannen

 44. Ik zal eens zoeken, maar het is wel iets van 25 jaar geleden….
  Dat laatste is waar. We leven in andere tijden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s