Verf je hart wit

Liefde is overal.
In elke hoek in elk gat.
In elk ras in elke kerk.
 
Jan met de pet
en fatima met haar doek.
Allen hebben zij lief.
 
Jan houdt van truus
Fatima van haar dwergkonijn
het rioolrat likt zijn jong
en geert wilders kamt zijn haar
 
geliefd wil een ieder zijn
en mooi voor elkaar
 
luister
ik zeg je
liefde is overal!
 
 
 
 
 
copyright assyke
 
 
 
 
 
 
 
 
uit mijn archief   

67 thoughts on “Verf je hart wit

 1. @Antoinette
  ja, als we daar voortdurend van bewust zouden
  zijn, zouden we het hart van de ander kunnen zien
  nu kijken we vaak niet verder dan de frons op het gezicht
  @Theo
  bij deze man ging het toch om spirituele liefde?
  een mens mag voelen en denken wat hij wil
  en hij dus ook
  tot handelen overgaan is iets heel anders
  en ik vind wel dat kinderen en ook jonge adolescenten
  beschermd moeten worden…ze zijn nog te jong om zelf
  een goed oordeel te kunnen vormen, vooral in sexuele zaken
  een volwassene kan daarin enkel schade berokkenen

 2. @jezze
  ja, rioolrat, ik weet niet of dat muskusratten zijn
  maar dat zijn ook gewoon zoogdieren
  die het hart op de juiste plaats hebben
  ik zal het even aan antoinette vragen:)

 3. Eens!
  Ook al voel en zie je het niet omdat je stekeblind bent.
  Liefde is als de sterren aan de hemel, pas als de zon (ego, lege afspiegeling van ideologien) ondergaat kan je zien dat het overal om je heen is. Leven in de duisternis is daarom nog zo gek niet, al levend "afsterven" (o.a. belange-loos) hoeft daarom ook geen angstdroom te zijn. Naif zijn als een kind kan ook een bewuste levenshouding zijn.

 4. Theo 19-03-2010 11:52 ,
  "Ik heb geblogd over jongensliefde. Valt dat ook onder je gedicht over "liefde" ?"
  Who cares?
  Om dit soort vragen te beantwoorden ontstonden Concilies waardoor ook de liefde uit de godsdiensten verdween.
  Daarom, who cares?
  Liefde gaat over de aap en zijn bal, de vogel en haar jong, de componist en zijn muziek, Jan met de Pet en zijn volkstuintje, Assyke en haar linzengerecht, de politicus en zijn achterban, de schilder en zijn doek, de moeder en haar jong, jij en ik …………………
  Het is zoals Krudzlo ook zegt.
  En daarom is het overal, maar je moet het wel kunnen zien. Dan stel je ook geen vragen meer, beleven is weten. Maar weten is niet beleven, dat is boekentaal. En zo verdween de liefde uit de wereld, met "de boom der kennis" en dus met de concilies.
  Daarom, who cares?

 5. Leuk en lief.
  Maar zit hier meer achter?
  U heeft het over iedereen in het eerste couplet
  Over Jan en Fatima in het tweede
  Maar nu het derde:
  Jan en Fatima in de eerste 2 regels weer samengebracht.
  Om vervolgens de rioolrat en wilders samen te voegen in de 2 laatste regels. .
  En dan de liefde van Wilders: zijn haar.
  Wanneer ik het zo lees.
  Dan is het geweldig.

 6. @ Z. (Zelf) Reflectie
  in gemeenschappen waar onwetendheid heerst in de vorm van ongeletterdheid
  is men sociaal en soms zelfs ruimdenkender (vreemd genoeg) dan in verlichte gemeenschappen
  voor mij is overigens juist de zon ook bron van het leven
  en van het weten, de zon werpt immers licht op zaken die in de nacht verborgen waren
  hoewel:
  juist in de nacht, als men zich onbespied waant, durft men pas zichzelf te zijn
  en komen verborgen zaken naar buiten

 7. @Pirate Pete
  ik kom heel snel bij je lezen, want jouw comments maken me
  razend nieuwsgierig zo onderhand
  wat er achter zit, niet veel denk ik
  behalve dan dat zelfs in een vermeende vijand
  meer liefde schuilt dan we veronderstellen

 8. @k.Reintje
  ik verwacht ook niet dat je dat daadwerkelijk doet
  wit in de zin van rein, puur en maagdelijk
  maar dat had je vast wel gesnapt

 9. @ Assyke.
  Dan zul je nog even moeten wachten.
  Schrijven is niet mijn sterkste kant.
  En ik voel me een beetje een dwalende in de woestijn.
  Op zoek naar de oase.
  En een zekere drempel om te starten met schrijven.

 10. @assyke 19-03-2010 14:11
  "voor mij is overigens juist de zon ook bron van het leven
  en van het weten, de zon werpt immers licht op zaken die in de nacht verborgen waren"
  Analogien die je vanwege een bepaald doel gebruikt moet je nooit te ver gaan uitmelken. Daarom, eventjes de zon (kennis) eruit lichten en apart gaan analyseren.
  Wat is de functie (nut) van kennis? Is het de kennis die verbroederd? Of is kennis net de splijtzwam?
  Kijk eens hoe de oorspronkelijke boodschap van Christus leidde tot de verdeling katholiek-protestant en binnen beide stromingen weer tot ontelbare sectes. Splijtzwam of niet?
  Wat lag aan de basis van al die godsdienstoorlogen? De liefde of de vermeende kennis? Maakte niet ieder er "DE waarheid" van terwijl het "EEN waarheid" was?
  Komen de beide staven van een spoorlijn in de verte nu wel of niet bij elkaar? Daar kan je oorlog over gaan voeren. Beide perspectieven (invalshoek, 1 uit 360 graden) zijn "waar" afhankelijk van waar je staat. Loop je over de spoorlijn dan zie je ze nooit bij elkaar komen. Kijk je naar je voeten dan zie je dat het twee aparte staven zijn. Wie heeft gelijk? Gaat het wel om het gelijk?
  Was de aarde nu plat of rond? Daar werden mensen voor geexcommuniceerd. De Bijbel suggereerde immers plat.
  Is de Islam nu wel of niet een geweldadige religie? Zijn de Nederlanders een hoogerstaande volk dan de Turken of de Marokkanen?
  Wil jij dat nog wel weten? Is dat waar het om gaat?
  Wanneer ontstaat nu de nacht van de liefdeloosheid? Met of zonder kennis?
  Heeft de liefde de kennis wel nodig?
  Kennis staat in dienst van de liefde en niet omgekeerd. Kennis heeft de functie om de mens als menselijke soort (evolutie) te verheffen, niet om hem te verlagen tot moordenaar. Iedere soort die zichzelf uitroeit gaat tegen de evolutie in. De liefde gaat met de evolutie mee, de kennis gaat er dwars tegen in. Die kennis heeft ook 6 miljoen joden op zijn geweten.
  Daarom is kennis die verdeeld (polariseren, haatdenken) te veroordelen. Negeer kennis die niet tot verbroedering leidt.

 11. @ Z. (Zelf) Reflectie
  en toch lijk jij heel erudiet
  is het niet zo dat halve kennis tot verdeeldheid leidt
  en volledige kennis tot harmonie?

 12. @Pirate Pete
  een weblog heb je al
  begin gewoon ergens, desnoods met een plaatje, een filmpje
  of een mooie foto
  als je maar alvast die drempel over bent
  daarna gaat het vast makkelijker
  misschien kunnen vervolgens de reacties van bezoekers
  je inspireren tot een volgend blogje…en zo kom je vanzelf op gang

 13. assyke 19-03-2010 14:42
  1) "en toch lijk jij heel erudiet"
  Wat wil je hiermee zeggen? Dat iemand die erudiet is de kennis niet kan veroordelen?
  Kijk maar naar mijn conclusie uit de vorige reactie, kijk maar naar punt 2.
  2)"……dat halve kennis tot verdeeldheid leidt
  en volledige kennis tot harmonie"
  Wanneer is kennis volledig?
  Wanneer het in dienst staat van de liefde of in dienst staat van zichzelf, het eigen gelijk? Zie mijn conclusie in mijn vorige reactie.
  3) Eruditie en kennis "veroordelen" (eerder relativeren i.p.v. te verabsoluteren) sluiten elkaar niet uit omdat de ware eruditie ook a) altijd kennis met kennis weet te relativeren. b) De beste relativering is echter kennis in dienst te stellen van de liefde en niet omgekeerd.
  Nogmaals, daar waar kennis tot verdeeldheid leidt schiet kennis haar enige doel voorbij 🙂
  De grootste absurditeit van het Christendom is dat de religie van de liefde, haar woorden en niet de mijne, tot splijtzwam binnen de religieuze gemeenschap heeft kunnen werken. Had dit met het oog gericht op de liefde ooit kunnen gebeuren?

 14. @ Z. (Zelf) Reflectie
  ik zie dat je je reactie hebt uitgebreid
  daar reageer ik later op
  tot later!

 15. verf je hart wit, dat klinkt zacht, zachter dan het felle rood dat zich vanuit dat felle nogal eens vergaloppeerd

 16. Ik ben niet rein, noch puur noch maagdelijk.
  Ik zoek niet rein, noch puur noch maagdelijk.
  In de morgen neem ik mij telkens voor om met twee woorden te spreken
  en voorzichtig over de drempel te stappen.
  Als ik ’s avonds gekneusd in mijn bed lig denk ik aan morgen als ik weer een nieuwe kans krijg.
  Ik drink mijn kop thee leeg en ga naar de rivier. Zonder mobiel, zonder internet maar met een vragend lichaam. In de rivier zwemmen 2 zwanen. Ik spreek hun taal niet. Ze negeren mij. Rust.

 17. @Assyke
  De Titel van mijn eerste blog ken ik al
  – Australie is mijn gevangenis, en mijn zoontje de cipier! –
  Maar ik moet het nog uitwerken.
  Structuur geven
  Anders wordt het, mijzelf kennende, nogal chaotisch.

 18. PiratePete 19-03-2010 14:50,
  "Anders wordt het, mijzelf kennende, nogal chaotisch"
  Dan ben je ook geen piraat. Immers, je kan het ook zien als een schip dat je gaat enteren. Wat ga je dan het eerste doen? En dan? Kortom, ook piraten moeten kunnen plannen.
  Daar ik niet aan je piratenenstatus twijfel weet ik ook zeker het gaat lukken.

 19. k.Reintje 19-03-2010 14:50
  "Als ik ’s avonds gekneusd in mijn bed lig denk ik aan morgen als ik weer een nieuwe kans krijg."
  MOOI! Wanneer kom je eens bij mij zingen?
  Alle verdriet mag niet meer dan 1 dag duren :-). Wie verdriet heeft kan immers de liefde niet meer voelen of zien (spelend poesje etc). En dat zou toch zonde zijn?

 20. @Medestrijder
  Ik kan heel aardig solo zingen en net als de meeste van mijn familieleden ben ik lid van een koor.
  Ik geniet van jouw stoere inborst en het wordt dan ook tijd dat we eens onder de borrel kijken wie de meest heldhaftige strijder is. Ik ga daar verder niet op in omdat ik daar het blog van onze gastvrouw niet mee wil belasten.
  Mijn verdriet kan overigens langer dan 1 dag aanhouden. Maandenlang kan ik treuren en wenen om
  een drempel die ik niet heb gezien. Ik probeer wel mijn beste beentje voor te zetten maar ja.
  Gelukkig heb ik tot heden geen belangrijke bruggen verbrandt.
  Reeds jong heb ik bij de Berezina geleerd hoe belangrijk het is om je genietroepen te koesteren.
  Ondanks dat ik kan mokken ben ik toch wel trots op mezelf.

 21. @ Z. (Zelf) Reflectie
  ik heb mijn laptop maar even in de keuken neergezet,
  want ik wou toch nog even reageren:)
  ik ben geen partij voor jou, maar ik waag het er toch even op
  al zal het gewoon huistuinenkeukenpraat zijn
  kennis kan beide doen,
  voorbeeld:
  in ons nieuwe huis hebben we aan beide kant buren, toevallig allebei
  alleenstaande vrouwen met kinderen
  met de ene buurvrouw hadden we al contact toen we het huis aan het opknappen waren,
  gewoon een toevallige ontmoeting op de stoep
  in het kort hebben we al meteen de belangrijkste zaken aan de orde gebracht, lawaai, muziek etc…
  en dat wij het op prijs stellen dat irritaties niet moeten oplopen, maar het liefst vriendelijk gemeld.
  het voelde goed…hoe kort ook
  de andere buurvrouw…zijn we niet toevallig tegengekomen
  de eerste week dat we er woonden kwam het er niet van ons voor te stellen
  de moed begon me in de loop van de tijd ook wel in de schoenen te zinken,
  want ze keek behoorlijk chagrijnig in onze richting (vanaf dag nummer 1)
  oei, hij is geplaatst terwijl ik nog niet klaar was!
  nu zijn we een nogal hectisch gezin en worden dingen eindeloos uitgesteld
  toch heb ik de stoepbuurvrouw wel al in maand twee uitgenodigd voor een kop koffie
  het idee dat we naast mensen woonden die ons niet moesten was een onprettige gedachte,
  dus eindelijk verzamelde ik toch genoeg moed en belde bij haar aan
  of ze op de koffie kwam?
  dat deed ze
  en ja, het was geen katje om zonder handschoenen aan te pakken,
  maar dat is ook niet erg
  maar na de uitgebreide kennismaking, waarin ze veel over haar huidige problemen
  vertelde…kwam sympathie en begrip in de plaats van mijn angst en wantrouwen
  een klein beetje kennis, want ik zal haar nooit absoluut kennen
  heeft voor verbroedering gezorgd!
  waren we beiden blijven zwelgen in "heerlijke onwetendheid" dan was onze nieuwe woonavontuur misschien niet eens zo goed afgelopen…

 22. @Dianne
  je begrijpt wat ik bedoel
  dank je
  @k.Reintje
  geen volwassen mens is dat nog
  we worden allemaal gekneusd en dat gebeurt al in onze jeugd
  maar de liefde mag wel puur zijn toch?
  al was het maar om naar te streven

 23. @ Z. (Zelf) Reflectie
  iemand die lezen, leren als passie heeft
  en over de intelligentie beschikt de verworven kennis te laten rijpen
  weet immers dat "de kennis" niet slecht is en niet voor problemen zorgt
  wat is de intentie van de ontvanger van de kennis?
  Ik kan jou een mandje kennis aan bieden en daarmee doe je waarschijnlijk andere dingen
  dan als ik dat mandje aan bijvoorbeeld stalin zou gevenen het is nog steeds dezelfde kennis

 24. Wat is in godsnaam pure liefde?
  Ik weet het niet.
  ik denk dat het iets moois is in de literatuur.
  Als je voor de eerste keer verliefd wordt en je nog weinig weet van een ralatie.
  Als je sluimert en droomt over die ander die helemaal perfect is.
  Wellicht
  als je er op vertrouwt dat die ander echt om je geeft, ook als je geen Mercedes hebt?

 25. @k.Reintje
  pure liefde:
  is denk ik de papa merel die zich uit de naad werkt
  voor zijn nestje
  de moedermens die zichzelf voeding ontzegt en het eten bewaart voor haar kroost (zie Afrika)
  niet iedereen hecht aan statussymbolen
  schrijven is voor mij pure liefde
  de kalanchoe waar ik nou naar kijk, terwijl ik jou antwoord ook
  ook als je verliefd bent, weet je dat de ander niet perfect is
  maar dat leg je weg…omdat het op dat moment niet belangrijk is
  verliefde mensen hunkeren naar positiviteit

 26. Het is heel duidelijk dat we allebij van schrijven houden.
  Tot mijn spijt zet ik zelf geen blog op omdat ik de verplichting te zwaar vindt.
  Bovendien vind ik de tijdsinvestering om een goed blog te presenteren te groot.
  Ik stel het zeer op prijs op welke wijze jij je schrijvershart openzet.
  De spontaniteit verrast me.
  Dank je wel.

 27. @k.Reintje
  Een weblog kun je bijhouden zoals je dat zelf wilt
  frequent, elke dag, zoals ik
  of om de dag,
  een keer per week…
  je kunt ervoor kiezen om wel of geen reacties toe te laten
  want reacties zijn nog tijdrovender dan een logje schrijven;-))
  nou ja, dit soort dingen weet je zelf ook:)
  is er niet gewoon sprake van een drempel, zoals ook Pirate Pete constateerde bij zichzelf?
  ik heb er wel eens aan gedacht, jou een gastplekje te geven op mijn blog
  maar leuker zou zijn als je een weblog van jezelf had
  daar heb je veel meer plezier van

 28. Assyke, rioolrat is een andere naam voor de Bruine rat.
  En liefde ligt net als geluk overal in de kleine dingen te wachten.
  Maar dan bedoel ik niet seks.

 29. @Antoinette
  dank je wel
  ik ga me toch eens verdiepen in de rioolrat/bruine rat
  want hij heeft zo’n slechte naam
  ben benieuwd wat voor een beestje het uiteindelijk zal blijken te zijn

 30. assyke 19-03-2010 15:27,
  1) "een klein beetje kennis, want ik zal haar nooit absoluut kennen
  heeft voor verbroedering gezorgd!"
  IS DAT ZO, WAS HET NIET OMGEKEERD?
  Kijk maar even mee. Kern van mijn aanpak is, waar laat jij "de kennis" beginnen?
  Het allereerste begin:
  "de moed begon me in de loop van de tijd ook wel in de schoenen te zinken,
  want ze KEEK behoorlijk CHAGRIJNIG in onze richting (vanaf dag nummer 1)"
  Perceptie, waarneming behelst ALTIJD een interpretatie (duiding, zingeving, verklaring) is DUS kennis. Door de chagrijn is de liefde eigenlijk al weg. Die "vanaf dag nummer 1" maakt het helemaal explosief. Want had je je niet anders gevoeld als de buurvrouw "warm en hartelijk" je kant had uitgekeken?
  Stel dat jij het goed had, en dat haar chagrijn echt was.
  2) Hoe is haar chagrijn ontstaan? Even een poging wagen.
  Of was dit het allereerste begin?
  "Die nieuwe mensen gaan wel naar de andere buren en niet naar ons. Waarschijnlijk mogen zij ons niet."
  Het is de kennis die voor een "explosieve" situatie zorgt waarna de kennis die weer gaat blussen en zingt, "Gelukkig was er de kennis" en "kennis verbroedert altijd"!!
  3) Xenofobie is geen gebrek aan kennis maar een teveel aan foute kennis. "Dat onbekend volkje komt ons beroven", "alle Marokkanen zijn zakkenvulers" etc etc. Allemaal vooroordelen. Ook een vooroordeel valt onder "kennis".
  Dat het met GOEDE kennis valt weg te poetsen wil niet zeggen dat niet FOUTE kennis ten grondslag lag aan het wantrouwen.

 31. assyke 19-03-2010 15:48
  "iemand die lezen, leren als passie heeft
  en over de intelligentie beschikt de verworven kennis te laten rijpen
  weet immers dat "de kennis" niet slecht is en niet voor problemen zorgt"
  Heb je mij nooit horen zeggen dat kennis AN SICH slecht is? Dat is weer jouw interpretatie van mijn woorden. Hier een nieuwe poging.
  Kennis is ALS een scherp mes (analogie). Je kan er appels mee schillen met de intentie je kind te voeden (liefde), maar je kan er ook iemand mee neersteken als je denkt (kennis) dat het je aanvalt.
  Mijn punt is dat kennis in handen van "kinderen" levensgevaarlijk is. Wie kennis niet weet te relativeren maakt van kennis een levensgevaarlijke wapen. Kijk maar naar de NAZI ideologie.
  Kortom, kennis is bij mij een instrument dat je OOK moet leren wantrouwen, relativeren. Nergens hoor je mij zeggen dat een gedicht niet mooi is, dat een boek niet mooi is of dat jou woorden niet mooi zijn. Zei ik niet dat de liefde overal is? Bij de componist die muziek maakt, bij de dichter die een gedicht maakt, bij de schrijver van een boek etc.
  Wat ik wel zei was dat kennis er heel vaak de oorzaak van is dat de liefde onzichtbaar is. Wie een vooroordeel heeft jegens Marokkanen kan niet zien dat het mooie en liefdevolle mensen zijn!! Dat bedoelde ik in het begin met "het is overal maar je moet het wel kunnen zien".
  En nu heb ik andere bezigheden. Veel plezier verder met dit mooie onderwerp!

 32. Wijsheid staat boven kennis. Mensen met kennis alleen praten heel veel…hebben heel veel woorden nodig. Haar blog heeft geen woord teveel gezegd.
  Zoals Appelvrouwtje reageert wordt stuk gemaakt door concreetheid en helderheid van een naar werkzoekende bemiddelaar *=====)))
  Groet Robert
  Assyke houd je dit vol?

 33. Ik zie dat de vraag al beantwoord is.
  De gewone bruine rat. (rattus norvegicus)
  Een heel sociaal dier, aaibaar ook. En behoorlijk intelligent.
  De albinoversie leeft in het laboratorium.
  Het is een leuk huisdier, als een kat of een konijn wat te groot is.
  De vlooien van de zwarte rat ( een andere soort ) brachten ons vroeger de pest, maar tegenwoordig doen ratten ons geen kwaad,
  Een muskusrat is veel groter, dat is bijna een bever.

 34. Assyke, ‘k moest meteen denken aan twee mooie liedjes:
  *Alles is liefde* – Blof
  *Denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart! – uhhh, wie waren dat ook alweer.
  whatever.
  Liefde stijgt boven alles uit:
  Zo is er geloof, hoop en liefde.
  Maar de grootste is de liefde.
  Laten we proberen er zo veel mogelijk van uit te delen…..!

 35. @Appelvrouw
  oke
  @Robert Kruzdlo
  wijsheid staat boven kennis
  ja!
  kennis is makkelijker te vergaren dan wijsheid
  @Knutselsmurf
  ik heb zojuist even gegoogled
  en het is een leuk dier!
  hij schijnt een muisachtige te zijn, is ook niet zo raar
  want hij heeft een beetje de zelfde vorm,
  alleen dan logger
  het borrelt alweer om een nieuw logje te maken over
  de bruine rat, maar ik weet nu al dat er natuurbloggers zijn
  die er veel meer verstand van hebben dan ik
  maar misschien kan ik dat probleem omzeilen:))

 36. @k.Reintje
  en nog wat andere ziektes ook, las ik net
  @Geroma
  dat is Frank Boeijen!
  over puur en liefde gesproken
  wat kon die man zingen vroeger
  het kwam recht uit zijn ziel
  nu volg ik hem niet meer, weet niet wat hij tegenwoordig doet
  @R.Kruzdlo
  of ik het volhoud?
  ik raak snel verzadigd, dus dat moment is waarschijnlijk
  al in aantocht:)

 37. Tja dat is te zeggen……………………….
  Van de liefde raak je nooit verzadigd.
  Een dagelijkse dosis liefde is als dat kopje thee.
  Ik zie iedere dag uit naar teatime.

 38. @ Robert, zitten we op een verschillende golflengte en/of dwalen de gedachten af naar oneindige liefde?

 39. *
  @ assyke 19-03-2010 15:27=== "ik ben geen partij voor jou,
  === maar ik waag het er toch even op
  === al zal het gewoon huistuinenkeukenpraat zijn"

  Verzadigd of niet, ik schrijf het toch! Lees anders morgen maar…
  Valse bescheidenheid is niet nodig. Jij bent als vrouw van nature in het voordeel qua zelfreflectie ten opzichte van Arnold, tenzij Arnold ook een vrouw is! ;-)) Dat Arnold zichzelf ZelfReflectie en ook psycholoog noemt doet niets af aan jouw vermogens tot zelfreflectie. Wellicht zal Arnold er geleerdere woorden voor gebruiken, maar dat is eigenlijk jargon die beperkt zou moeten worden tot de leden van beroepsgroepen onder mekaar, want dan praat het inderdaad wat makkelijker en vallen pretenders sneller door de mand. Dat jargon gebruiken in de communicatie met mensen buiten de beroepsgroep is overbodig pretentieus, maar gebeurt meestal onbewust en als je dan stevig doorvraagt is men over het algemeen wel geneigd om één-en-ander in ‘gewone mensentaal’ uit te leggen. Zo is Arnold ook wel geloof ik, althans volgens mij is hij ijdel genoeg om te bewijzen dat hij niet te ijdel is om uit zijn ivoren torentje af te dalen en ons in onze eigen taal zijn waarheden voor te schotelen. Al stelt Arnold het niet erg op prijs als je niet lekker vindt hetgeen hij voorschotelt, (Eten wat de pot schaft!) volgens mij kookt hij wel graag, hij is volgens mij ook snel van de kook af te brengen als bitterheid en haat in zijn boezem kookt omdat hij inwendig begint te koken zodra hij kookt van toorn…
  … of is hij wellicht gewoon een koekenbakker die aan de coke is? ;-))
  *
  Kortom, wat ik eigenlijk wilde schrijven:
  Jouw ‘gewone huistuinenkeukenpraat’ getuigt van een groot vermogen tot zelfreflectie.
  Arnolds erudiete babbels getuigen van een bepaalde mate van kennis over zelfreflectie.
  *
  Oja, jouw gedicht, (hihihih… vergeet ik het belangrijkste bijna!)
  Liefde is overal… overal…
  … ook daar waar haat op dat moment welig tiert?
  *
  Groetjes,
  GayaH
  *

 40. Zelf Reflectie is mijn strijdmakker.
  Indien je wilt discussieren met hem/haar is het beter om een mail te sturen en een afspraak te maken.
  Het is ook beter om op een eigen blog uit te leggen waarom je een bloot avatar hebt.

 41. @Reintje,
  Verbaas je maar niet, ik zag dit moment lang geleden al aankomen. Politiek gezien zijn GayaH en ik uitersten kan je zeggen dus ze zal vanaf nu wel vaker vals tegen mij doen. Vooral omdat zij het zolang heeft proberen te verbergen en geveinsd heeft mijn strijdmaker te zijn.
  Zoals ook bij dit onderwerp duidelijk mag zijn, het liefde-loze ijskoude hardvochtige gedrag van Wilders is voor mij niet acceptabel en dat verberg ik niet. Ook niet naar de Wilders klonen die hier op de blog rondzwerven en waar ook Assyke last van heeft gehad. Meer wil ik er niet meer over zeggen en ik verzoek GayaH dat ook niet meer te doen. Agressie tegen de achtergrond van een blog over liefde lijkt mij niet echt geslaagd.
  Reintje, vertel eens, ben je een mannetje of een vrouwtje?
  @Assyke,
  "Oja, jouw gedicht, (hihihih… vergeet ik het belangrijkste bijna!)
  Liefde is overal… overal…
  … ook daar waar haat op dat moment welig tiert?"
  Zoals in mijn eerste korte reactie (voor Kruzdlo) gezegd, niet iedereen ziet de liefde. Belangrijkste redenen zijn de dogmatische oogkleppen (vooroordelen, "kennis"). Die afwezigheid van liefde is de haat. Overigens getuigt het niet van haat om mensen als Wilders eens stevig over de knie te leggen. Wie heeft gezegd dat de liefde een slapjanus is?

 42. Het avatar is een leuk hoofd en mijn gevoel zegt dat je een man bent.
  Maar je kunt ook een vrouw zijn.
  Wat ik wel weet is dat je goed kunt discussiëren al ontmoet je veel mensen die je erg vrij vinden en maak je met krachtige discussies nu eenmaal niet altijd vrienden.
  Ik ben er zelf niet aan toe om naar buiten te treden met mijn identiteit. Ik weet niet hoe ik daar mee om moet gaan. Ik ben er zelf niet vies van om stevig de discussie in te zetten maar ervaar nogal eens dat als
  je mensen attendeert dat zij strijdigheden verkondigen dat de toon omslaat en de discussie stukloopt.
  Wat ik wel altijd nastreef dat als ik er naast kleun dat ik dit ook toegeef.

 43. k.Reintje 19-03-2010 21:05,
  Je praat als een strijdmakker en dat kan ik waarderen.
  Over het algemeen geef ik je gelijk wat betreft de effectiviteit van stevige discussies. Als je mij een beetje hebt gevolgd weet je dat ik mijn harde aanpak niet bij iedereen toepas. Zachte mensen zal ik altijd zacht benaderen.
  Van reagluurders als Ria, Bas, Klaphek en Kletersteeg en bloggers als Zweistra, Louter en PeterV schatte ik in dat je met vriendelijkheid of een "intellectuele benadering" niet ver kwam. Zelden een respectlozere bejegening van anderen gezien als deze mensen lieten zien en ook nooit het gevoel gehad dat er sprake was van een dialoog. Dat zou als slapheid opgevat worden, weer zo’n linksche softie. Kortom, mijn keuze voor een harde confrontatie was een bewuste keuze. De tijd zal leren of dat effect heeft gehad of niet. Sommige "medicijnen" hebben tijd nodig om te werken.
  Overigens, ik ben er zeer bewust van dat met name de toeschouwers mijn aanpak afwijzen en dat ook in daden tonen. Immers, zij hebben gekozen om te negeren. Dat is dan hun keuze. Ik ben al altijd iemand geweest die naast de pot durfde te plassen. En zelden heb ik daarvan spijt gehad.

 44. GayaH 19-03-2010 21:34.
  Als waardering voor het geheel, :-))
  "Ook niet naar de Wilders klonen die hier op de blog rondzwerven en waar ook Assyke last van heeft gehad"
  Noem ik hier jouw naam?
  En dat was mijn laatste reactie naar jou voor vandaag en hier.

 45. Toch ook nog een bijdrage van iemand met een rood hart.
  Voor mij is dat witte het niet helmaal. Liever wit dan …
  Ja dan wat? Dat weet ik niet.

 46. dit blog wordt afgesloten van verdere reacties
  ik heb een paar reacties verwijderd die ik te beledigend vond voor enkele bezoekers van mijn blog.
  ik stel er geen prijs op dat andere bloggers hier hun persoonlijke vetes uitvechten

 47. *
  @ k.Reintje 19-03-2010 21:50
  *
  Waarom praat jij voor Assyke?
  Die is meer mans dan jij hoor,
  die regelt haar eigen zaakjes wel!
  *
  Waarom zoek jij ruzie met mij op Assykes blog?
  Doe dat op je eigenste blogje!
  En als liefde overal is,
  waar is jouw liefde dan voor mij?
  Waarom behandel jij me zo? Duhhh…‘Strijdmakkers’ … pfffttt… stelletje haantjes…
  … stemmingmakers…
  Lafaards, met twee tegen één!
  *

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s